Framtidsullmakt vid rätt tillfälle

Att köpa och sälja en bostad är en stor och viktig affär. För det mesta ser därför både köpare och säljare till att vara tillgängliga för alla steg i köp- och överlåtelseprocessen. Ibland kan omständigheterna dock göra det omöjligt för båda parter att fysiskt närvara vid de tillfällen det egentligen är nödvändigt. Som tur är finns det dock en lösning på detta problem. Din fastighetsaffär behöver inte avstanna, skjutas fram eller helt läggas ner.

Teckna fullmakt

Lösningen är att ge en annan person att en fullmakt att slutföra fastighetsförsäljningen i din frånvaro. En fullmakt innebär i praktiken att du ger en annan person laglig rätt att skriva under specifika dokument eller kontrakt åt dig. Det rekommenderas att du väljer en person som du verkligen litar på till 100% så att du inte riskerar att denna person missbrukar ditt förtroende. Det spelar ingen roll vem denna person är, det finns inget krav på att det ska vara en släkting eller liknande. Du väljer helt själv vem du vill ska representera dig. När du valt fullmaktsinnehavare behöver ni skriva ett enkelt dokument där det framgår att du ger den utvalda personen fullmakt, och exakt vad denna fullmakt innefattar och vilken fas, mer om detta på https://lavendla.se/juridik/familjeratt/framtidsfullmakt. Fullmakten skrivs under och detta bör bevittnas av två vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och inte lida av psykisk ohälsa. De flesta mäklare brukar kunna tillhandahålla en färdig fullmaktsmall som är smidig att använda. Då vet du nämligen att allt sker på rätt sätt.

Följ förfarandet på distans

I dagens uppkopplade samhälle finns det inget som säger att du inte kan närvara vid de olika stegen i fastighetsaffären även om du inte fysiskt kan vara på plats. Genom videosamtal eller andra digitala och tekniska lösningar kan du vara med på mötet även om du inte kan underteckna köpekontrakt, överlåtelseavtal och andra viktiga dokument. Denna uppgift åligger fortfarande fullmaktsinnehavaren. Trots dennas närvaro kan det naturligtvis vara bra om du som säljare eller köpare närvarar vid signeringen så att du kan ta del av informationen som delges där. Det brukar också alltid vara att rekommendera att ha en personlig konversation med den andra parten i affären då det finns många småsaker i en fastighetsaffär utöver kontraktsskrivningen som ni själva måste komma överens om. Därför underlättar det naturligtvis om du kan vara med under diskussionerna, om så bara via länk, då du ibland är den enda som sitter på den information som kan behövas. Vissa uppgifter om fastigheten eller privata bestämmelser mellan köp- och säljparterna kan inte fullmaktsinnehavaren tillhandahålla.