Använda ROT vid köksrenovering

Genom att använda rotavdraget vid en köksrenovering kommer arbetskostnaden att minska med 30 %. Men det gäller att vara insatt i reglerna – så att inte återbetalning krävs.

30 % på arbetskostnaden

Rotavdraget är på 30 % på den totala arbetskostnaden. Något avdrag på material får inte ske. Det är därför som hantverkare separerar arbetstid och materialkostnad på offerterna. En offert över en köksrenovering brukar därmed visa hur mycket arbetet kostar före rot, samt efter rot, och hur mycket materialet kostar. Generellt räknar hantverkare hos https://köksrenoveringstockholmslän.se med att privatpersoner kommer att använda avdraget vid renoveringar och räknar därför med detta på offerten.

Kontrollera avdragsbelopp innan

Genom att gå till Skatteverket.se och logga in via ”Rot och rut – mina avdrag” går det att se hur stort belopp som redan används inom rot- och rutavdraget tidigare under samma kalenderår. Har andra renoveringar eller rut-tjänster beställts under året finns därmed inte 50 000 kr kvar att göra avdrag för längre.

Rota tillsammans

Om en person i hushållet bara har 5000 kr kvar på avdraget och en annan exempelvis har 15 000 kr kan fakturan delas upp på dessa två utifrån möjlighet till avdrag. Om arbetskostnaden för deras köksrenovering är 60 000 kan 20 000 kr dras bort via rot. I detta fall skapas en faktura på en fjärdedel av beloppet till ena kunden och tre fjärdedelar till den andra kunden. Det går alltså att ”rota” tillsammans på samma projekt.

50 000 kr per person – inte per bostad

Ett vanligt missförstånd är att rot är på maximalt 50 000 kr per bostad. Det är däremot felaktigt då det gäller för 50 000 kr per person. En person som äger flera bostäder kan alltså fördelar avdraget på dessa men aldrig gå över denna summa. Är det flera personer som är äger en bostad kan de använda avdragen tillsammans (se rubriken ovan).

Kräver personnummer och fastighetsbeteckning

När kundens köksrenovering är klar skickas en faktura från företaget som utfört arbetet. För att de ska kunna registrera rot krävs det att kunden anger personnummer på den person som ska ha avdraget samt fastighetsbeteckning.

Det krävs även att personen som ska utnyttja avdraget har betalat skatt under gällande år. Detta utifrån att rot är ett skatteavdrag. Risken är annars att personen blir återbetalningsskyldig.

Faktura

Det är viktigt att betalning för den köksrenovering som genomförts alltid sker mot faktura. I annat fall har inte hantverkarna rätt till att ansöka om rot – vilket därmed gör att kunden inte heller får reducerat pris.